logo-mini

Kompozit panel kaplama

kompozitA� A�A�ALA?MA�NYUM KOMPOZA�T PANEL CEPHE KAPLAMA SA�STEMLERA�

Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi, saAYar duvarlara taAY yA?nA? ve tywek diye adlandA�rA�lan yanmaz A�rtA? ile oluAYturulan A�sA� izolasyonu uygulandA�ktan sonra A�elik profil veya alA?minyum H profilden imal edilmiAY konstrA?ksiyon A?zeri cephelerin kaplanmasA� uygulamasA�dA�r.Cepheye monte edilen alA?minyum kompozit paneller ana konstrA?ktA?re monte edilirken hem yatayda, hem de dA?AYeyde panellerin ve alt taAYA�yA�cA� sistemin A�alA�AYmasA�na ve cephe sisteminin nefes almasA�na olanak tanA�narak,gA?n iA�inde veya mevsimler arasA� A�sA� farklA�lA�klarA�ndan dolayA� oluAYacak genleAYmeye baAYlA� deformasyonlar A�nlenir.
AlA?minyum Kompozit Panelleri Alman yangA�n standardA� B1 sA�nA�fA� (DIN 4102) ve B2 sA�nA�fA� (DIN 4102) olmak A?zere iki ayrA� kategoride bulunuyor. B2 sA�nA�fA� paneller iki alA?minyum levha arasA�nda polietilen dolgulu ve A�n yA?zA? PVDF boyalA�. B1 sA�nA�fA� (alev almaz) ise iki alA?minyum levha arasA�nda aleve dayanA�klA� mineral dolgu maddeli olup yA?zeyi Lumifon bazlA� Fluorocarbon boyalA�. Her iki sA�nA�ftaki panellerin kalA�nlA�AYA� 4 mm.
AlA?minyum Kompozit Paneller ileri teknoloji ile A?retilmiAY olup, modern mimaride rahatlA�kla kullanA�lan ve sA�klA�kla tercih edilen bir yapA� elemanA�dA�r. Her tA?rlA? bina ve konstrA?ksiyonda yeni bir gA�rA?nA?m ve modern A�izgiler A?retilmesine yardA�mcA� olur. BinalarA�n iA� ve dA�AY yA?zeylerinde kullanA�labilirliAYi alA?minyum kompozit panelleri tercih edilen bir yapA� malzemesi haline getirmiAYtir.

AlA?minyum Kompozit Panel kaplamaA� kompozit panel nedir

A�ki alA?minyum levha arasA�na yerleAYtirilmiAY polietilen tabakadan oluAYan alA?minyum kompozit paneller, gA?nA?mA?zde bina cephe giydirme sistemlerinden, reklam, tanA�tA�m ve dekoratif amaA�lA� uygulamalara dek geniAY bir yelpazede kullanA�m alanA� bulmakta ve gA?n geA�tikA�e giderek artan bir eAYilimle yaygA�nlaAYmaya devametmiAYtir.
AlA?minyum Kompozit PanellerA�kaplamaA�ileri teknoloji ile A?retilmiAY olup, modern mimaride rahatlA�kla kullanA�lan ve sA�klA�kla tercih edilen bir yapA� elemanA�dA�r. Her tA?rlA? bina ve konstrA?ksiyonda yeni bir gA�rA?nA?m ve modern A�izgiler A?retilmesine yardA�mcA� olur. BinalarA�n iA� ve dA�AY yA?zeylerinde kullanA�labilirliAYi alA?minyum kompozit panelleri tercih edilen bir yapA� malzemesi haline getirmiAYtir.

Referans