Kompozit kaplama, silikon cephe,badem kapak

Kompozit kaplama, silikon cephe,badem kapak