logo-mini

Hizmetlerimiz


 

CEPHELER

ÇİFT KATMANLI CEPHE SİSTEMİ
Akıllı cepheler diye de tabir edilen çift katmanlı cephe sistemleri,doğal enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjilerinden gerektiğinde yararlanmak veya korunmak üzere geliştirilen,doğal havalandırma ve güneş kontrol elemanlarının elektronik ve otomasyon devreler ile otomatik olarak devreye girmesi için bina cephe sistemine entegre edilen kendini ayarlayıp,kontrol eden mimari cephe sistemleridir.Bu cephe sistemleri,binanın ısıtılıp soğutulması ve havalandırılması için gereken enerji yüklerini en aza indirgerken kullanıcı konforunu en yüksek seviyede sunmaktadır.
Akıllı cephe sistemlerinde,dış ortam ve çift katmanlı cephe arası tampon bölgedeki rüzgar,yağmur ve her türlü ısı hareketleri ile ilgili toplanan veriler otomasyon sisteminde değerlendirilip,elde edilen verilerine göre havalandırma ve güneş kontrol elemanları devreye girmektedir.

Çift katmanlı cephelerde,iç cephe camları ısı yalıtımlı camlardan oluşurken dış cephe tek camdan oluşur.Camlar arasında doğal havalandırmaya izin veren kanal aralıkları vardır. Doğal havalandırmalı cepheler,dış gürültünün yoğun olduğu şehir içi ve şehir dışı mıntıkalarda gürültünün çalışma alanlarına girmesini engelleyerek,binalara daha yüksek konfor sağlar.

Çift katmanlı cephelerde,iç cephedeki pencereler açıldığında iç mekanın rüzgar, yağmur, kar gibi dış etkenlere direkt maruz kalmaması,düşük gölgeleme katsayısı değerleri ile daha fazla ışık geçirimi elde edilmesi çift katmanlı cepheleri avantajlı kılmaktadır.Ayrıca,çift katmanlı ve doğal havalandırmalı cephe sistemlerinde,cepheye yakın çalışma alanlarında ortam sıcaklığı ile iç cephe yüzey sıcaklığı arasındaki fark çok az olması sebebiyle iç cephe ile ilişkisi olan hava akımları engellenerek ısı cam misali ışınımlar azaltılıp binaya ekonomik acıdan büyük bir katkı sağlanır.

KLASİK CEPHE SİSTEMLERİ
Klasik cephe sistemleri kendi içinde ikiye ayrılır;

Kapaklı ve Yarı Kapaklı Cephe:
Camlar, cephe düzlemini teşkil eden ve çubuk sistem olarak adlandırılan düşey Taşıyıcı (mullion) profiller ile yatay taşıyıcı (transom) profillerden meydana gelen alt taşıyıcı alüminyum konstrüksiyona dıştan mekanik olarak baskı çıtası ve kapak profilleri ile tutturulur. Bu nedenle cam düzleminin çevresinde dıştan bakıldığında bu kapak profilleri görülür. Sistemin hava ve su sızdırmazlığı, içte ve dışta EPDM fitillerle sağlanır
Kapaklı cephelerde isteğe göre dışta kullanılan yatay veya düşey eksendeki kapak profilleri iptal edilip, bu profillerin yerine, fuga diye adlandırılan boşluklara silikon dolgusu yapılarak( Semi Strüktürel ) yarı kapaklı yarı silikon cephe formuna getirilebilir

Strüktürel Silikonlu Cephe:
Strüktürel Silikon Cephelerde ise camlar önce çerçeve profillerine silikon ile yapıştırılır.Oluşturulan bu camlı çerçeveler daha sonra cephe düzlemini teşkil eden ve çubuk sistem olarak adlandırılan düşey Taşıyıcı (mullion) profiller ile yatay taşıyıcı (transom) profillerden meydana gelen alt taşıyıcı alüminyum konstrüksiyona dıştan mekanik olarak monte edilir. Strüktürel Silikonlu cephelere,cam cama cepheler de denilmesinde ki sebep dıştan bakıldığında bina cephesinde görülen kesintisiz cam efektidir.
Klasik cephe sistemlerinde,sistemi oluşturan ve çubuk sistem diye adlandırılan alt taşıyıcı strüktüre ait tüm elemanlar inşaat sahasında bir araya getirilerek monte edilir.
Klasik cephe sistemleri,ekonomik ve esnek sistemlerdir.
Yüksek olmayan,hareketli, bombeli cephe tasarımlarında panel siteme oranla daha uygundurlar.
Klasik Cephelerde imalat işçiliği daha az ancak montaj işçiliği çok daha fazladır.

PANEL CEPHE SİSTEMLERİ
Diğer cephe sistemlerini meydana getiren elamanlar şantiye ortamında toplanıp bina cephesi üzerine monte edilir.Panel cephe sistemlerinde ise,sistemi meydana getiren elemanların hemen hemen tamamına yakını fabrika ortamında ve üretimin her aşamasında etkin kalite denetimleri daha sağlıklı bir şekilde yapılıp modüler olarak şantiyeye sevk ve montajları yapılır.Panel cephe sistemlerinin bina cephesine büyük bir sürat ile montajlarının yapılması,iskele ihtiyacının ortadan kalkması,binanın devam eden betonarme karkas inşaatı ile paralel bir şekilde montajının yapılabilmesi ve yüksek yalıtım değerlerine sahip olması gibi avantajları bilhassa yüksek ölçekli binalarda panel cepheyi hep bir adım önde avantajlı kılmakta dolayısıyla inşaat sektörüne serbestlik ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.Panel cephe sistemlerinin imalat işçiliği daha fazla,montaj işçiliği ise daha azdır.

TRANSPARAN CEPHE SİSTEMLERİ
Transparan cephe olarak adlandırılan sistemde,mimari gereksinmeler ve sorunlar cam ve çelik kombinasyonu ile çözülerek yapıya şeffaf bir yorum ve mimari bir estetik kazandırılırken,ana taşıyıcı sistemin dizayn ve teşekkülünde kullanılan malzemelerin niteliği acısından transparan cephe sistemi kendi içinde;
ÇELİK KONSTÜKSİYONLU TRANSPARAN CEPHE .
ÇELİK GERGİLİ TRANSPARAN CEPHE
CAM KİRİŞLİ TRANSPARAN CEPHE
CAM KOLONLU TRANSPARAN CEPHE
olarak dört ayrı kategoriye ayrılırlar.

Tüm kategorilerde,camlar, lamine tek cam veya lamine çift cam olarak kullanılmakta olup,sistemin sızdırmazlığı, yatay ve düşey cam derzlerinde ultraviyoleye dayanıklı silikonla sağlanmaktadır. Camların taşıyıcı ana sisteme montajı ise yapıya ve dizayn edilen sisteme özel olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş olan tutamak ve rotiller vasıtasıyla mekanik olarak gerçekleştirilir.Ana taşıyıcı arka sistemin dizayn ve üretiminde ise paslanmaz veya normal çelik profiller,mukavemetli paslanmaz çelik gergi elamanlar,yatayda ve düşeyde kalın cam plakaların birbirine çelik lamalarla birleştirilerek teşekkül ettirilen sıcak batırma testlerinde (Heat Soak Test) geçirilmiş cam kiriş ve kolonlar kullanılabilmektedir.Cam kirişlerle teşekkül ettirilen Transparan cephelerde maksimum yükseklik 6 metre ile sınırlı olup,cam kolonlarla teşekkül ettirilen Transparan cephelerde ise yükseklik 12 metre ile sınırlıdır.Cam kolonlu transparan cephelerde yatayda herhangi bir elemana ihtiyaç olmadığı gibi cam kolonların sağa ve sola doğru sehimleri ana strüktürdeki camlarla giderilmektedir.

———————————————————————————————————————————————

IŞIKLIK SİSTEMLERİ (SKYLİGHT)
Işıklık sistemleri,dizayn ve imalatında kullanılan malzemelerin niteliği açısından iki kategoriye ayrılır;

Klasik Işıklıklar
Ana taşıyıcı çelik konstrüksiyon üzerine rafter ve purlin diye tabir edilen alüminyum profillerden ikinci bir karkas oluşturularak dış yüzey cam veya lexan türü malzemeler ile kaplanır.

2- Transparan Işıklıklar
Taşıyıcı alüminyum veya çelik konstrüksiyona ihtiyaç duyulmadan çelik gergiler kullanılarak dizayn edilip,lamine camlar ile kaplanan ışıklıklardır.


 

DEKORATİF SİSTEMLER

GİRİŞ SUNDURMA (CANOPY) SİSTEMLERİ
İngilizcede “canopy” olarak geçen ve Türkce yapı sözlüklerinde saçak olarak adlandırılan bu mimari elemanı, sıra dışı detaylar arayan müşterilerimizin prestij binalarının girişlerinde çıkışlarında uygulayıp hayata geçirdik.Teşekkül ettirdiğimiz çelik konstrüksiyonun üzerini yerine göre ışık geçirebilecek şekilde camla kapladık,yerine göre kompoze levha ve yerine göre de ahşap kapladık.Bina karkası üzerine monte edilmesi zaruri olan mimari durumlarda taşıyıcı bina karkasına bir yük getirmemesi için olabildiğince hafif yaptık,serbest olarak projelendirme imkanımız olduğu durumlarda ise binaların mevcut taşıyıcı sistemlerine bağlanmayıp onlardan ayrı bir sistem gibi dizayn edip çalıştırdık.

GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ
Tasarlanacak olan sistem cepheyi güneşten korumak ve gölge oluşturmakla ile birlikte bina cephesine estetik değerler de kazandırabilmelidir.
CESİ CEPHE, elipsoid,yuvarlak,köşeli,silindirik gibi çeşitli dizayn ve boyutlarda alüminyum ve paslanmaz çelik profiller kullanarak sabit/hareketsiz ve güneş ışıklarına duyarlı sensörler vasıtasıyla hareket edebilen farklı çalışma prensiplerine sahip paneller tasarlar,üretir ve uygular.

KÜPEŞTE VE KORKULUK SİSTEMLERİ
Merdiven basamaklarına kat sahanlıklarına,balkon kenarlarına ve düşme tehlikesi bulunan yerlere insanların güvenliği için yerleştirilmiş küpeşte ve korkuluklar bir nevi koruma aracıdır.
CESİ CEPHE,alüminyum ve paslanmaz çelik profiller dizayn ederek,tasarım,imalat ve montaj uygulamasını yaptığı küpeşte ve korkulukların üzerini bulunduğu mekan ile uyumlu kompoze levha,ahşap levha,granit,mermer veya güvenlik camları ile kaplayarak merdiven ve korkuluklara elinizin altında hissedebileceğiniz sağlamlık yanında binalarınıza estetik bir değer kazandırır.

DİĞER
Her türlü sıra dışı mimari hayalleriniz için siz değerli müşterilerimize bir telefon kadar yakın olduğumuzu bilmenizi isteriz.

DİĞER CEPHE KAPLAMA SİSTEMLERİMİZ

AHŞAP PANEL CEPHE KAPLAMA SİSTEMLERİ
CKARE CEPHE,günümüz dış cephe kaplama mimarisinde bina yüzeylerinde daha doğal ve daha sıcak bir görüntü oluşturduğu için en çok tercih edilen malzemelerden biri olan ahşap panel ile cephe kaplama uygulamalarında müşteriye geniş bir renk seçimi ile birlikte,beraberinde uzun yıllar tabiat şartlarında işlevini yitirmeyen bir ürün sunmaktadır.Sistemin bina cephelerine uygulanması giydirme cephe sistemleri ile aynıdır.

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL CEPHE KAPLAMA SİSTEMLERİ
Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi, sağar duvarlara taş yünü ve tywek diye adlandırılan yanmaz örtü ile oluşturulan ısı izolasyonu uygulandıktan sonra çelik profil veya alüminyum H profilden imal edilmiş konstrüksiyon üzeri cephelerin kaplanması uygulamasıdır.Cepheye monte edilen alüminyum kompozit paneller ana konstrüktüre monte edilirken hem yatayda, hem de düşeyde panellerin ve alt taşıyıcı sistemin çalışmasına ve cephe sisteminin nefes almasına olanak tanınarak,gün içinde veya mevsimler arası ısı farklılıklarından dolayı oluşacak genleşmeye bağlı deformasyonlar önlenir.

TAŞ,SERAMİK,GRANİT,MERMER,TERRA COTTA CEPHE KAPLAMA SİSTEMLERİ
CKARECEPHE, Sistem içerisinde kullanılacak olan taş,seramik,granit,mermer ve tamamen kil ve doğal malzemeden üretilen Terra Cotta olarak adlandırılan malzemeler, çizilen üretim projesine göre üreticisinden birebir ölçülendirilmiş olarak temin edilip,müşteri tarafından tercih edilen sisteme göre fabrika ortamında panel haline getirilerek veya şantiye ortamında direkt olarak bina cephesinde teşekkül ettirilen alt taşıyıcı konstrüksiyon içerisine özel olarak geliştirilmiş askı sistemleri,klips ve aksesuarlar ile montajları yapılır.


 

DOĞRAMA SİSTEMLERİ
CESİ CEPHE,Türkiye’de ve dünyada alüminyum doğrama profil üretiminde söz sahibi bir çok firmanın sistemlerine ait profilleri işleyip üretip,uygulayabilme yeteneğine sahip olduğu gibi, custom dizayn gerektiren pek çok projede,bu güne kadar kendine ait 750 profil kalıbı geliştirip,üretip,uygulamıştır.
CESİ CEPHE,Türkiye’de ve dünyada Feniş Sistemlerin yetkili üretici ve uygulayıcı bayisidir.
İÇ BÖLME SİSTEMLERİ
Geniş bir ürün,renk ve desen yelpazesi içinde ileri teknoloji ürün gamı kullanılarak ahşap veya metal paneller,pencereler,kapılar ve son derecede estetik derz boşlukları ile bir bütün oluşturulup kesintisiz duvarlar teşekkül ettirilir.İç bölme ara sitemleri ile mekanların ofislerin sadece bölünmesi değil,estetik ve en kullanışlı şekilde değerlendirilmesi yanında sağlamlık,kalite estetik ve ses yalıtımı bir bütün olarak elde edilir.İnşaat ile ilgili olabilecek her çeşit kablolar,kanallar tesisatın ara bölüm içinde kalması sağlanır.İleri zaman dilimi içinde sisteme ilave edilmek istenen her türlü ilave ve değişikliğe büyük oranda imkan tanınır.
KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ
Havalandırma, ısıtma ve gölgelendirme koşulları ve tüm teknik şartlar karşılanarak dizayn edilen kış bahçesi sistemleri,dayanıklılık ve estetik tasarımları ile yaşam alanlarına özen gösterenlerin,doğa ile iç içe dört mevsim baharı yaşamak isteyenlerin taleplerine göre dizayn ve üretimi gerçekleştirilir.Kış bahçelerinin çatı dizaynı tek meyilli, iki meyilli, beşik çatılı ve karma olarak projelendirilir.

Referans