logo-mini

Hizmetlerimiz


 

CEPHELER

A�A�FT KATMANLI CEPHE SA�STEMA�
AkA�llA� cepheler diye de tabir edilen A�ift katmanlA� cephe sistemleri,doAYal enerji kaynaklarA� olan rA?zgar ve gA?neAY enerjilerinden gerektiAYinde yararlanmak veya korunmak A?zere geliAYtirilen,doAYal havalandA�rma ve gA?neAY kontrol elemanlarA�nA�n elektronik ve otomasyon devreler ile otomatik olarak devreye girmesi iA�in bina cephe sistemine entegre edilen kendini ayarlayA�p,kontrol eden mimari cephe sistemleridir.Bu cephe sistemleri,binanA�n A�sA�tA�lA�p soAYutulmasA� ve havalandA�rA�lmasA� iA�in gereken enerji yA?klerini en aza indirgerken kullanA�cA� konforunu en yA?ksek seviyede sunmaktadA�r.
AkA�llA� cephe sistemlerinde,dA�AY ortam ve A�ift katmanlA� cephe arasA� tampon bA�lgedeki rA?zgar,yaAYmur ve her tA?rlA? A�sA� hareketleri ile ilgili toplanan veriler otomasyon sisteminde deAYerlendirilip,elde edilen verilerine gA�re havalandA�rma ve gA?neAY kontrol elemanlarA� devreye girmektedir.

A�ift katmanlA� cephelerde,iA� cephe camlarA� A�sA� yalA�tA�mlA� camlardan oluAYurken dA�AY cephe tek camdan oluAYur.Camlar arasA�nda doAYal havalandA�rmaya izin veren kanal aralA�klarA� vardA�r. DoAYal havalandA�rmalA� cepheler,dA�AY gA?rA?ltA?nA?n yoAYun olduAYu AYehir iA�i ve AYehir dA�AYA� mA�ntA�kalarda gA?rA?ltA?nA?n A�alA�AYma alanlarA�na girmesini engelleyerek,binalara daha yA?ksek konfor saAYlar.

A�ift katmanlA� cephelerde,iA� cephedeki pencereler aA�A�ldA�AYA�nda iA� mekanA�n rA?zgar, yaAYmur, kar gibi dA�AY etkenlere direkt maruz kalmamasA�,dA?AYA?k gA�lgeleme katsayA�sA� deAYerleri ile daha fazla A�AYA�k geA�irimi elde edilmesi A�ift katmanlA� cepheleri avantajlA� kA�lmaktadA�r.AyrA�ca,A�ift katmanlA� ve doAYal havalandA�rmalA� cephe sistemlerinde,cepheye yakA�n A�alA�AYma alanlarA�nda ortam sA�caklA�AYA� ile iA� cephe yA?zey sA�caklA�AYA� arasA�ndaki fark A�ok az olmasA� sebebiyle iA� cephe ile iliAYkisi olan hava akA�mlarA� engellenerek A�sA� cam misali A�AYA�nA�mlar azaltA�lA�p binaya ekonomik acA�dan bA?yA?k bir katkA� saAYlanA�r.

KLASA�K CEPHE SA�STEMLERA�
Klasik cephe sistemleri kendi iA�inde ikiye ayrA�lA�r;

KapaklA� ve YarA� KapaklA� Cephe:
Camlar, cephe dA?zlemini teAYkil eden ve A�ubuk sistem olarak adlandA�rA�lan dA?AYey TaAYA�yA�cA� (mullion) profiller ile yatay taAYA�yA�cA� (transom) profillerden meydana gelen alt taAYA�yA�cA� alA?minyum konstrA?ksiyona dA�AYtan mekanik olarak baskA� A�A�tasA� ve kapak profilleri ile tutturulur. Bu nedenle cam dA?zleminin A�evresinde dA�AYtan bakA�ldA�AYA�nda bu kapak profilleri gA�rA?lA?r. Sistemin hava ve su sA�zdA�rmazlA�AYA�, iA�te ve dA�AYta EPDM fitillerle saAYlanA�r
KapaklA� cephelerde isteAYe gA�re dA�AYta kullanA�lan yatay veya dA?AYey eksendeki kapak profilleri iptal edilip, bu profillerin yerine, fuga diye adlandA�rA�lan boAYluklara silikon dolgusu yapA�larak( Semi StrA?ktA?rel ) yarA� kapaklA� yarA� silikon cephe formuna getirilebilir

StrA?ktA?rel Silikonlu Cephe:
StrA?ktA?rel Silikon Cephelerde ise camlar A�nce A�erA�eve profillerine silikon ile yapA�AYtA�rA�lA�r.OluAYturulan bu camlA� A�erA�eveler daha sonra cephe dA?zlemini teAYkil eden ve A�ubuk sistem olarak adlandA�rA�lan dA?AYey TaAYA�yA�cA� (mullion) profiller ile yatay taAYA�yA�cA� (transom) profillerden meydana gelen alt taAYA�yA�cA� alA?minyum konstrA?ksiyona dA�AYtan mekanik olarak monte edilir. StrA?ktA?rel Silikonlu cephelere,cam cama cepheler de denilmesinde ki sebep dA�AYtan bakA�ldA�AYA�nda bina cephesinde gA�rA?len kesintisiz cam efektidir.
Klasik cephe sistemlerinde,sistemi oluAYturan ve A�ubuk sistem diye adlandA�rA�lan alt taAYA�yA�cA� strA?ktA?re ait tA?m elemanlar inAYaat sahasA�nda bir araya getirilerek monte edilir.
Klasik cephe sistemleri,ekonomik ve esnek sistemlerdir.
YA?ksek olmayan,hareketli, bombeli cephe tasarA�mlarA�nda panel siteme oranla daha uygundurlar.
Klasik Cephelerde imalat iAYA�iliAYi daha az ancak montaj iAYA�iliAYi A�ok daha fazladA�r.

PANEL CEPHE SA�STEMLERA�
DiAYer cephe sistemlerini meydana getiren elamanlar AYantiye ortamA�nda toplanA�p bina cephesi A?zerine monte edilir.Panel cephe sistemlerinde ise,sistemi meydana getiren elemanlarA�n hemen hemen tamamA�na yakA�nA� fabrika ortamA�nda ve A?retimin her aAYamasA�nda etkin kalite denetimleri daha saAYlA�klA� bir AYekilde yapA�lA�p modA?ler olarak AYantiyeye sevk ve montajlarA� yapA�lA�r.Panel cephe sistemlerinin bina cephesine bA?yA?k bir sA?rat ile montajlarA�nA�n yapA�lmasA�,iskele ihtiyacA�nA�n ortadan kalkmasA�,binanA�n devam eden betonarme karkas inAYaatA� ile paralel bir AYekilde montajA�nA�n yapA�labilmesi ve yA?ksek yalA�tA�m deAYerlerine sahip olmasA� gibi avantajlarA� bilhassa yA?ksek A�lA�ekli binalarda panel cepheyi hep bir adA�m A�nde avantajlA� kA�lmakta dolayA�sA�yla inAYaat sektA�rA?ne serbestlik ve zamandan tasarruf saAYlamaktadA�r.Panel cephe sistemlerinin imalat iAYA�iliAYi daha fazla,montaj iAYA�iliAYi ise daha azdA�r.

TRANSPARAN CEPHE SA�STEMLERA�
Transparan cephe olarak adlandA�rA�lan sistemde,mimari gereksinmeler ve sorunlar cam ve A�elik kombinasyonu ile A�A�zA?lerek yapA�ya AYeffaf bir yorum ve mimari bir estetik kazandA�rA�lA�rken,ana taAYA�yA�cA� sistemin dizayn ve teAYekkA?lA?nde kullanA�lan malzemelerin niteliAYi acA�sA�ndan transparan cephe sistemi kendi iA�inde;
A�ELA�K KONSTA?KSA�YONLU TRANSPARAN CEPHE .
A�ELA�K GERGA�LA� TRANSPARAN CEPHE
CAM KA�RA�AzLA� TRANSPARAN CEPHE
CAM KOLONLU TRANSPARAN CEPHE
olarak dA�rt ayrA� kategoriye ayrA�lA�rlar.

TA?m kategorilerde,camlar, lamine tek cam veya lamine A�ift cam olarak kullanA�lmakta olup,sistemin sA�zdA�rmazlA�AYA�, yatay ve dA?AYey cam derzlerinde ultraviyoleye dayanA�klA� silikonla saAYlanmaktadA�r. CamlarA�n taAYA�yA�cA� ana sisteme montajA� ise yapA�ya ve dizayn edilen sisteme A�zel olarak paslanmaz A�elikten imal edilmiAY olan tutamak ve rotiller vasA�tasA�yla mekanik olarak gerA�ekleAYtirilir.Ana taAYA�yA�cA� arka sistemin dizayn ve A?retiminde ise paslanmaz veya normal A�elik profiller,mukavemetli paslanmaz A�elik gergi elamanlar,yatayda ve dA?AYeyde kalA�n cam plakalarA�n birbirine A�elik lamalarla birleAYtirilerek teAYekkA?l ettirilen sA�cak batA�rma testlerinde (Heat Soak Test) geA�irilmiAY cam kiriAY ve kolonlar kullanA�labilmektedir.Cam kiriAYlerle teAYekkA?l ettirilen Transparan cephelerde maksimum yA?kseklik 6 metre ile sA�nA�rlA� olup,cam kolonlarla teAYekkA?l ettirilen Transparan cephelerde ise yA?kseklik 12 metre ile sA�nA�rlA�dA�r.Cam kolonlu transparan cephelerde yatayda herhangi bir elemana ihtiyaA� olmadA�AYA� gibi cam kolonlarA�n saAYa ve sola doAYru sehimleri ana strA?ktA?rdeki camlarla giderilmektedir.

———————————————————————————————————————————————

IAzIKLIK SA�STEMLERA� (SKYLA�GHT)
IAYA�klA�k sistemleri,dizayn ve imalatA�nda kullanA�lan malzemelerin niteliAYi aA�A�sA�ndan iki kategoriye ayrA�lA�r;

Klasik IAYA�klA�klar
Ana taAYA�yA�cA� A�elik konstrA?ksiyon A?zerine rafter ve purlin diye tabir edilen alA?minyum profillerden ikinci bir karkas oluAYturularak dA�AY yA?zey cam veya lexan tA?rA? malzemeler ile kaplanA�r.

2- Transparan IAYA�klA�klar
TaAYA�yA�cA� alA?minyum veya A�elik konstrA?ksiyona ihtiyaA� duyulmadan A�elik gergiler kullanA�larak dizayn edilip,lamine camlar ile kaplanan A�AYA�klA�klardA�r.


 

DEKORATA�F SA�STEMLER

GA�RA�Az SUNDURMA (CANOPY) SA�STEMLERA�
A�ngilizcede “canopy” olarak geA�en ve TA?rkce yapA� sA�zlA?klerinde saA�ak olarak adlandA�rA�lan bu mimari elemanA�, sA�ra dA�AYA� detaylar arayan mA?AYterilerimizin prestij binalarA�nA�n giriAYlerinde A�A�kA�AYlarA�nda uygulayA�p hayata geA�irdik.TeAYekkA?l ettirdiAYimiz A�elik konstrA?ksiyonun A?zerini yerine gA�re A�AYA�k geA�irebilecek AYekilde camla kapladA�k,yerine gA�re kompoze levha ve yerine gA�re de ahAYap kapladA�k.Bina karkasA� A?zerine monte edilmesi zaruri olan mimari durumlarda taAYA�yA�cA� bina karkasA�na bir yA?k getirmemesi iA�in olabildiAYince hafif yaptA�k,serbest olarak projelendirme imkanA�mA�z olduAYu durumlarda ise binalarA�n mevcut taAYA�yA�cA� sistemlerine baAYlanmayA�p onlardan ayrA� bir sistem gibi dizayn edip A�alA�AYtA�rdA�k.

GA?NEAz KIRICI SA�STEMLERA�
Tasarlanacak olan sistem cepheyi gA?neAYten korumak ve gA�lge oluAYturmakla ile birlikte bina cephesine estetik deAYerler de kazandA�rabilmelidir.
CESA� CEPHE, elipsoid,yuvarlak,kA�AYeli,silindirik gibi A�eAYitli dizayn ve boyutlarda alA?minyum ve paslanmaz A�elik profiller kullanarak sabit/hareketsiz ve gA?neAY A�AYA�klarA�na duyarlA� sensA�rler vasA�tasA�yla hareket edebilen farklA� A�alA�AYma prensiplerine sahip paneller tasarlar,A?retir ve uygular.

KA?PEAzTE VE KORKULUK SA�STEMLERA�
Merdiven basamaklarA�na kat sahanlA�klarA�na,balkon kenarlarA�na ve dA?AYme tehlikesi bulunan yerlere insanlarA�n gA?venliAYi iA�in yerleAYtirilmiAY kA?peAYte ve korkuluklar bir nevi koruma aracA�dA�r.
CESA� CEPHE,alA?minyum ve paslanmaz A�elik profiller dizayn ederek,tasarA�m,imalat ve montaj uygulamasA�nA� yaptA�AYA� kA?peAYte ve korkuluklarA�n A?zerini bulunduAYu mekan ile uyumlu kompoze levha,ahAYap levha,granit,mermer veya gA?venlik camlarA� ile kaplayarak merdiven ve korkuluklara elinizin altA�nda hissedebileceAYiniz saAYlamlA�k yanA�nda binalarA�nA�za estetik bir deAYer kazandA�rA�r.

DA�AzER
Her tA?rlA? sA�ra dA�AYA� mimari hayalleriniz iA�in siz deAYerli mA?AYterilerimize bir telefon kadar yakA�n olduAYumuzu bilmenizi isteriz.

DA�AzER CEPHE KAPLAMA SA�STEMLERA�MA�Z

AHAzAP PANEL CEPHE KAPLAMA SA�STEMLERA�
CKAREA�CEPHE,gA?nA?mA?z dA�AY cephe kaplama mimarisinde bina yA?zeylerinde daha doAYal ve daha sA�cak bir gA�rA?ntA? oluAYturduAYu iA�in en A�ok tercih edilen malzemelerden biri olan ahAYap panel ile cephe kaplama uygulamalarA�nda mA?AYteriye geniAY bir renk seA�imi ile birlikte,beraberinde uzun yA�llar tabiat AYartlarA�nda iAYlevini yitirmeyen bir A?rA?n sunmaktadA�r.Sistemin bina cephelerine uygulanmasA� giydirme cephe sistemleri ile aynA�dA�r.

ALA?MA�NYUM KOMPOZA�T PANEL CEPHE KAPLAMA SA�STEMLERA�
Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi, saAYar duvarlara taAY yA?nA? ve tywek diye adlandA�rA�lan yanmaz A�rtA? ile oluAYturulan A�sA� izolasyonu uygulandA�ktan sonra A�elik profil veya alA?minyum H profilden imal edilmiAY konstrA?ksiyon A?zeri cephelerin kaplanmasA� uygulamasA�dA�r.Cepheye monte edilen alA?minyum kompozit paneller ana konstrA?ktA?re monte edilirken hem yatayda, hem de dA?AYeyde panellerin ve alt taAYA�yA�cA� sistemin A�alA�AYmasA�na ve cephe sisteminin nefes almasA�na olanak tanA�narak,gA?n iA�inde veya mevsimler arasA� A�sA� farklA�lA�klarA�ndan dolayA� oluAYacak genleAYmeye baAYlA� deformasyonlar A�nlenir.

TAAz,SERAMA�K,GRANA�T,MERMER,TERRA COTTA CEPHE KAPLAMA SA�STEMLERA�
CKARECEPHE, Sistem iA�erisinde kullanA�lacak olan taAY,seramik,granit,mermer ve tamamen kil ve doAYal malzemeden A?retilen Terra Cotta olarak adlandA�rA�lan malzemeler, A�izilen A?retim projesine gA�re A?reticisinden birebir A�lA�A?lendirilmiAY olarak temin edilip,mA?AYteri tarafA�ndan tercih edilen sisteme gA�re fabrika ortamA�nda panel haline getirilerek veya AYantiye ortamA�nda direkt olarak bina cephesinde teAYekkA?l ettirilen alt taAYA�yA�cA� konstrA?ksiyon iA�erisine A�zel olarak geliAYtirilmiAY askA� sistemleri,klips ve aksesuarlar ile montajlarA� yapA�lA�r.


 

DOAzRAMA SA�STEMLERA�
CESA� CEPHE,TA?rkiyea��de ve dA?nyada alA?minyum doAYrama profil A?retiminde sA�z sahibi bir A�ok firmanA�n sistemlerine ait profilleri iAYleyip A?retip,uygulayabilme yeteneAYine sahip olduAYu gibi, custom dizayn gerektiren pek A�ok projede,bu gA?ne kadar kendine ait 750 profil kalA�bA� geliAYtirip,A?retip,uygulamA�AYtA�r.
CESA� CEPHE,TA?rkiyea��de ve dA?nyada FeniAY Sistemlerin yetkili A?retici ve uygulayA�cA� bayisidir.
A�A� BA�LME SA�STEMLERA�
GeniAY bir A?rA?n,renk ve desen yelpazesi iA�inde ileri teknoloji A?rA?n gamA� kullanA�larak ahAYap veya metal paneller,pencereler,kapA�lar ve son derecede estetik derz boAYluklarA� ile bir bA?tA?n oluAYturulup kesintisiz duvarlar teAYekkA?l ettirilir.A�A� bA�lme ara sitemleri ile mekanlarA�n ofislerin sadece bA�lA?nmesi deAYil,estetik ve en kullanA�AYlA� AYekilde deAYerlendirilmesi yanA�nda saAYlamlA�k,kalite estetik ve ses yalA�tA�mA� bir bA?tA?n olarak elde edilir.A�nAYaat ile ilgili olabilecek her A�eAYit kablolar,kanallar tesisatA�n ara bA�lA?m iA�inde kalmasA� saAYlanA�r.A�leri zaman dilimi iA�inde sisteme ilave edilmek istenen her tA?rlA? ilave ve deAYiAYikliAYe bA?yA?k oranda imkan tanA�nA�r.
KIAz BAHA�ESA� SA�STEMLERA�
HavalandA�rma, A�sA�tma ve gA�lgelendirme koAYullarA� ve tA?m teknik AYartlar karAYA�lanarak dizayn edilen kA�AY bahA�esi sistemleri,dayanA�klA�lA�k ve estetik tasarA�mlarA� ile yaAYam alanlarA�na A�zen gA�sterenlerin,doAYa ile iA� iA�e dA�rt mevsim baharA� yaAYamak isteyenlerin taleplerine gA�re dizayn ve A?retimi gerA�ekleAYtirilir.KA�AY bahA�elerinin A�atA� dizaynA� tek meyilli, iki meyilli, beAYik A�atA�lA� ve karma olarak projelendirilir.

Referans